Chính Sách Bảo Hành

Chúng tôi cam kết bảo hành đối với các sản phẩm do chính chúng tôi trực tiếp cung cấp. 

1. Chúng tôi sẽ bảo hành đối với các sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành. trong Việc bảo hành sẽ tùy theo trường hợp cụ thể mà chúng tôi sẽ thay mới hoàn toàn 100% hoặc giới hạn trong việc thay thế có phụ thu.

2. Chúng tôi chỉ bảo hành đối với những lỗi từ phía nhà cung cấp như hoa bị héo, hư hại.

3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

  • Do lỗi chủ quan từ người sử dụng
  • Do lỗi vận chuyển từ bên khách hàng

4. Chúng tôi biết rằng việc quy định chế độ bảo hành không thể bao gồm hết tất cả các điều khoản phát sinh do các lỗi ngoài khả năng phát hiện của chúng tôi, cũng như do những thông tin phản ánh các lỗi không chính xác, không rõ ràng hoặc không cập nhật kịp thời. Đối với những trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ Quý Khách Hàng với chi phí thấp nhất có thể. 


Gọi ngay : 0906918469
Gọi ngay : 0906918469